Biztosan szeretne országot és/vagy nyelvet váltani?
Amikor országot vált, bevásárlókosarából az összes termék kikerül.


Helaas, dit product is niet verkrijgbaar bij deze vestiging

U kunt dit product eventueel wel online bestellen.

Feltételek

1. cikk Érvényességi kör

1.1 Az Értékesítés ezen általános feltételei – továbbiakban Általános Feltételek – vonatkoznak minden a HG International B.V.-től illetve annak leányvállalataitól (továbbiakban HG) történő megrendelésre és kizárnak minden egyéb általános felhasználási feltételt. Az Általános Feltételek megtalálhatók a Gooi-, Eem- és Flevolandi Kereskedelmi Kamaránál (Hollandia, azonosítószám: 39063985), és a Kamara kérésre térítésmentesen elküldi Önnek azokat Az Általános Feltételek honlapunkon is megtekinthetők: www.HG.eu

1.2 Ha Ön a HG-től ezen a weboldalon rendel, azzal elfogadja ezeket az Általános Feltételeket.

1.3 Az Általános Feltételektől csak írásos megállapodás keretében lehet eltérni. Ebben az esetben is ezen Általános Feltételek egyéb rendelkezései érvényben maradnak.

1.4 Ezen Általános Feltételekben kikötött, a HG-t illető minden jog és jogosultság vonatkozik annak leányvállalataira és HG-vel együttműködő esetleges harmadik felekre is.

 

2. cikk Ajánlatok és megállapodások

2.1 A HG-nek jogában áll árait módosítani, különösen akkor, ha ez törvényi előírások vagy egyéb követelmények miatt szükséges. A HG minden ajánlattétele kötelezettség nélküli.

2.2 Ha az ajánlatot elektronikus úton elfogadta, a HG elektronikus úton azonnal visszaigazolja az ajánlat elfogadásának kézhezvételét.

2.3 A HG-nek jogában áll a megrendelést érvekkel alátámasztva visszautasítani illetve a szállítást speciális feltételekhez kötni.

2.4 A HG-nek jogában áll az Ön megrendelését/ megrendeléseit harmadik féllel közösen teljesíteni. Mindazonáltal a HG nem vállal semminemű felelősséget az általa megbízott szállítóvállalatok késedelmes szállításáért. A rendelést a DPD csomagküldő szolgálat kézbesíti. Ha ők nem tudnak kézbesíteni egy csomagot azért, mert Ön váratlanul nem tartózkodik otthon, akkor egy kártyát hagynak a postaládájában. Ez a kártya tartalmazza azt az időpontot, amikor újból megkísérlik kézbesíteni a csomagot, illetve, hogy a csomag a DPD Pickup üzletébe került. A csomagját a Pickup üzletben munkaidőben átveheti, de ehhez azonosítania kell magát.

2.5 A szerződést a rendelés átvételétől számított 14 naptári napon belül felmondhatja. Küldjön egy e-mailt a consumentenservice@hg.eu címre az alábbi adatokkal:

- Rendelésszám

- Rendelés időpontja

- Kézbesítés időpontja

- Név, cím és város

 

A szerződés felbontását követően 14 naptári napon belül vissza kell küldenie a megrendelt termékeket az alábbi címre:

HG International B.V., Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere, Hollandia, a rendelésszám feltüntetésével.

 

A visszaküldéssel járó költségeket Önnek kell viselnie.

 

Csak még nem használt és sértetlen termékeket és/vagy bontatlan csomagolású termékeket küldhet vissza.

A visszaküldött termékek átvételétől számított 14 naptári napon belül a vételárat a kézbesítés költségeit levonva jóváírjuk a bankszámláján. A használt és sérült termékeket és/vagy felbontott csomagolású termékeket nem térítünk vissza.

 

 

2.6 A HG egyéb jogaira való tekintet nélkül vis maior esetén a HG jogosult a megrendelés teljesítését felfüggeszteni, vagy bírósági közbenjárás nélkül a megállapodást írásban felbontani. A vis maior vonatkozik minden olyan, a HG-n kívülálló körülményre, amely megakadályozza a HG-t kötelezettségei teljesítésében – akár részben, akár egészében. Ilyen körülmények lehetnek többek között: sztrájk; tűzeset; meghibásodás; áramszünet; beszállítók, harmadik fél késedelmes szállítása, a szállítás elmaradása. A vis maior vonatkozik a telekommunikációs és egyéb hálózatok, kapcsolatok megszakadására, egyéb kommunikációs rendszerek hibáira és/vagy a weboldal időleges leállására is.

 

3. cikk Árak és fizetési feltételek

3.1 Az eladásra kínált termékek árai euróban értendők, tartalmazzák az Áfa-t, de nem tartalmazzák a kezelési és szállítási költségeket.

3.2 Fizetés csak a megrendelési folyamat során felkínált fizetési módozatok egyikével történhet. A megrendeléskor további fizetési, megrendelési és egyéb feltételek kerülhetnek kikötésre. Zsíró vagy banki átutalás során a fizetés napja az a nap, amikor az összeg a HG zsíró vagy bankszámláján jóváírásra kerül.

 

4. cikk Egyéb rendelkezések

4.1 Abból a tényből, hogy a HG ezeket az Általános Feltételeket rugalmasan alkalmazhatja, Önnek nem származnak egyéb jogai.

4.2 Önnek fenntartás nélkül és teljes egészében el kell fogadnia a HG által szállított termékekkel kapcsolatos ipari és szellemi tulajdont érintő jogokat.

4.3 A HG nem garantálja, hogy az általa szállított termékek nem sértik harmadik felek íratlan ipari és/vagy szellemi tulajdonra vonatkozó jogait.

4.4 A HG Weboldal, az azon megtalálható minden szöveg, dokumentum, képi és hanganyag a szó legtágabb értelmében szerzői joggal védett. Ezek további terjesztése, publikációja, továbbítása ezért írásos engedélyhez kötött. A HG nem vállal felelősséget a Weboldal használatából vagy annak tartalmából adódó bármilyen – közvetlen, közvetett vagy szükségszerűen bekövetkező – károsodásért. A HG tartja fenn a weboldalt és gondoskodik annak tartalmáért és biztonságáért. Mindazonáltal a HG nem garantálja, hogy a működés technikai problémáktól mentes. A HG azt sem garantálhatja, hogy a weboldal és tartalmának használata során az Ön készüléke nincs kitéve úgynevezett vírusok és/vagy más káros alkalmazások támadásainak. Tekintettel erre, Önnek magának kell megtennie a szükséges óvintézkedéseket.

 

5. cikk Alkalmazandó jog és illetékes bíróság

5.1 Ezen Általános Feltételekre, és ezen Általános Feltételek által érintett minden egyéb jogra, kötelezettségre, ajánlattételre, megrendelésre, megállapodásra kizárólag a holland törvények az irányadók.

5.2 A felek között felmerülő bármilyen jogi vitában csak hollandiai bíróság lehet illetékes.